Steunen

Uw steun maakt een wereld van verschil !

Sinds 2013 zet de Linum Foundation zich als stichting actief in voor weesziekten. 

Dit zijn zeldzame ziektes die zeer ernstig zijn en vaak peperdure, niet terugbetaalde behandelingen vergen.

De Linum Foundation heeft als doel vooral kinderen en jonge mensen te helpen met één of andere vorm van weesziekte.
Het opzet is door middel van fondsenwerving de giften te gebruiken voor de leniging van de financiële nood van gezinnen die met een dergelijke weesziekte geconfronteerd worden.

Verder plannen we ook financiële steun naar onderzoek in het tijdig herkennen en behandelen van oogziektes.

De verdere ontwikkeling en ondersteuning van onze projecten is slechts mogelijk dankzij de bijdragen en trouw van onze partners en donateurs.
Hun bijdragen zorgen er voor dat wij kinderen en jonge mensen, en hun gezinnen, een zichtbare toekomst kunnen bieden.

Hoe kunt u ons steunen ?
   • door storting van een forfaitair bedrag
   • via een permanente opdracht

op rekeningnummer BE11 7380 3822 0648 – BIC: KREDBEBB
op naam van Linum Foundation vzw

Het bedrag van uw financiële steun wordt volledig aan uw persoonlijke waardering overgelaten.

Wij danken u alvast voor uw generositeit !


De raad van Bestuur